Medlemsmøter og pensjonistmøter

Medlemsmøter avholdes første tirsdag i hver måned klokken 1800 i foreningens lokaler.

Pensjonistmøter avholdes tredje tirsdag hver måned klokken 1200 i foreningens lokaler.

Leave a Reply