Informasjon om valgkomiteen`s arbeid

Vi i Valgkomiteen en nå i gang med å vurdere sammensetningen av medlemmer i styre og i komiteene. Valgkomiteen er særlig ute etter kandidater som har interesse for styre / og komitearbeid. Valgkomiteen er valgt av styre direkte og rapporterer til styre / årsmøte, og vårt mandat tilsier at vi også må se på en mulig omrokkering av eksisterende medlemmer opp mot nye potensielle kandidater. Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater innen 1 februar 2023. Vi vil da vurdere innsendte forslag før en samlet anbefaling oversendes styre. Med hilsen Valgkomiteen