Fra og med 15 juni 2021 er vi tilbke i Arbinsgt 1. Medlemsmøter og pensjonistmøter vil bli avholdt som normalt fra og med 7 september 2021, så fremt Corona smitten tillater det