Nyheter

Medlemsmøter avholdes i Arbins gate 1. Første tirsdagen i måneden Kl.18.00 Pensjonistmøter avholdes i Arbins gate 1. Tredje tirsdagen i måneden Kl. 12.00 I Juni, Juli og August er kontoret stengt

. Fra og med 20 Februar 2019 blir all møtevirksomhet avviklet i Bygdøy allè nr.1  5 etg. Medlemsmøter avholdes første tirsdag i hver måned klokken 1800 i foreningens lokaler i Bygdøy allè nr.1 Pensjonistmøter avholdes tredje tirsdag hver måned klokken 14.00 i foreningens lokaler i Bygdøy allè nr.1