Nyheter

Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne kandidater til foreningens Styre og komiteer. Styrets oppgave er i hovedsak at en ser etter drift og vedlikehold av foreningens gjøremål. Valgkomiteen er særlig ute etter kandidater som er interesse for styre og komitearbeid. Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater innen 25 januar 2021 Valgkomiteen vil vurdere innsendte forslag og vil avgjøre hvem som skal innstilles. Valgkomiteen er valgt av og rapporter til styre/årsmøte Med Hilsen Valgkomiteen.

Turer og arrangementer

  Harrytur Sandefjord – Strømstad tirsdag den 10 November 2020 fra Oslo bussterminal. Påmelding og betalingsfrist er 20 oktober. Pris kr. 100,- betales til konto nr. 1609.50.73283  Romjulstur til Kiel er den 27 desember 2020. Påmelding og betaling innen 13 November. Egenandel på Kr. 1.500,- betales til konto                                                       Nr. 1609.50.73283  Elvecruise på Volga fra Astrakhan …

Turer og arrangementer Les mer »

Styremøter 2020

Neste styremøte blir 6 oktober  2020 kl.14.00.                                                                                           

Medlemsmøter og pensjonistmøter

. Fra og med 20 Februar 2019 blir all møtevirksomhet avviklet i Bygdøy allè nr.1  5 etg. Medlemsmøter avholdes første tirsdag i hver måned klokken 1800 i foreningens lokaler i Bygdøy allè nr.1 Pensjonistmøter avholdes tredje tirsdag hver måned klokken 14.00 i foreningens lokaler i Bygdøy allè nr.1