Nyheter

Medlemsmøter og pensjonistmøter

PENSJONISTMØTE DEN 19 FEBRUAR BLIR I ARBINSGT..1 DET BLIR DET SISTE I ARBINSGT 1 PÅ EN STUND. Medlemsmøter avholdes første tirsdag i hver måned klokken 1800 i foreningens lokaler. Pensjonistmøter avholdes tredje tirsdag hver måned klokken 1200 i foreningens lokaler.