Nyheter

Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne villige kandidater til foreningens styre og komiteer. Styrets oppgave er hovedsak at en ser etter drift og vedlikehold av foreningens gjøremål. Valgkomiteen er særlig ute etter kandidater som har interesse for styre og kontorarbeid. Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater innen 25 februar 2022. Valgkomiteen vil vurdere innsendte forslag og videresende disse til styre. Valgkomiteen er valgt av og rapporterer til styre/årsmøte. Med hilsen Valgkomiteen. Arild A. Johansen, Ole B. Vatne og Rolv Ivar Rasmussen

Medlemsmøter avholdes i Arbins gate 1. Første tirsdagen i måneden Kl.18.00 Pensjonistmøter avholdes i Arbins gate 1. Tredje tirsdagen i måneden Kl. 12.00 I Juni, Juli og August er kontoret stengt

. Fra og med 20 Februar 2019 blir all møtevirksomhet avviklet i Bygdøy allè nr.1  5 etg. Medlemsmøter avholdes første tirsdag i hver måned klokken 1800 i foreningens lokaler i Bygdøy allè nr.1 Pensjonistmøter avholdes tredje tirsdag hver måned klokken 14.00 i foreningens lokaler i Bygdøy allè nr.1