OsloMF

Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne kandidater til foreningens Styre og komiteer. Styrets oppgave er i hovedsak at en ser etter drift og vedlikehold av foreningens gjøremål. Valgkomiteen er særlig ute etter kandidater som er interesse for styre og komitearbeid. Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater innen 25 januar 2021 Valgkomiteen vil vurdere innsendte forslag og vil avgjøre hvem som skal innstilles. Valgkomiteen er valgt av og rapporter til styre/årsmøte Med Hilsen Valgkomiteen.

Turer og arrangementer

  Elvecruise på Volga fra Astrakhan til Moskva i perioden 28 september til 11 oktober 2021.                                                                                                                    TUREN ER UTSATT TIL 2022

Medlemsmøter og pensjonistmøter

. Fra og med 20 Februar 2019 blir all møtevirksomhet avviklet i Bygdøy allè nr.1  5 etg. Medlemsmøter avholdes første tirsdag i hver måned klokken 1800 i foreningens lokaler i Bygdøy allè nr.1 Pensjonistmøter avholdes tredje tirsdag hver måned klokken 14.00 i foreningens lokaler i Bygdøy allè nr.1