ÅRSMØTE 2020. På grunn av koronasituasjon er årsmøte utsatt til HØSTEN. VI PRØVER OG AVHOLDE MØTE DEN 1 SEPTEMBER KL 18.00 PÅ GRUNN AV KORONASITUASJONEN ER DET INGEN SERVERING. ALLE MEDLEMMER SOM VIL MØTE OPP MÅ MELDE FRA TIL FORENINGEN VIA E-POST oslomf@oslomf.no ELLER TELEFON 22554986 INNEN 10 AUGUST 2020 Det vill være tilgjengelig Engans hansker, antibac og munnbind.