ÅRSMØTE-2023

Årsmøte 2023 blir avholdt den 21 mars kl 18.00 Enkel servering fra kl.17.30

Pensjonist møte samme dag, flyttes fra kl. 12.00 til kl. 14.00