Vedrørende Arbinsgt.1. Lokalene er overtatt igjen av OMF. Men de blir ikke klare til bruk før ca. midten av mai. Det er en god del rengjøring og vedlikehold.