Vedrørende Arbinsgt.1. Lokalene skal befares den 4 mars Årsaken til forsinkelsene er Covid-19 og vinterferie.