Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne kandidater til foreningens Styre og komiteer. Styrets oppgave er i hovedsak at en ser etter drift og vedlikehold av foreningens gjøremål. Valgkomiteen er særlig ute etter kandidater som er interesse for styre og komitearbeid. Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater innen 25 januar 2021 Valgkomiteen vil vurdere innsendte forslag og vil avgjøre hvem som skal innstilles. Valgkomiteen er valgt av og rapporter til styre/årsmøte Med Hilsen Valgkomiteen.