ÅRSMØTE 2020. På grunn av koronasituasjon er årsmøte utsatt til tirsdag den 5 mai 2020 kl. 18.00. Enkel servering fra kl. 17.00