Medlemsmøter og pensjonistmøter er utsatt til høsten 2020 .