Medlemsmøter og pensjonistmøter er utsatt til Våren 2021 grunnet økningen av COVID-19 smitte. Ny vurdering av situasjonen vil bli tatt når vi er tilbake i Arbinsgt 1 ca medio mai