Oslo Maskinistforening

Nyheter

Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne villige kandidater til foreningens styre og komiteer. Styrets oppgave er hovedsak at en ser etter drift og vedlikehold av foreningens gjøremål. Valgkomiteen er særlig ute etter kandidater som har interesse for styre og kontorarbeid. Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater innen 25 februar 2022. Valgkomiteen vil vurdere innsendte forslag og videresende disse til styre. Valgkomiteen er valgt av og rapporterer til styre/årsmøte. Med hilsen Valgkomiteen. Arild A. Johansen, Ole B. Vatne og Rolv Ivar Rasmussen

Les mer »
Nyheter

Turer og arrangementer

Vi jobber med Portugal tur til våren 2022 Vi prøver Elvecruise på Volga fra Astrakhan til Moskva på høsten  2022.           

Les mer »